top of page
81798232_173306854051792_5000367819842387968_n.jpeg

TRASLACIÓN

SAMA-SAMANG PAGLALAKBAY TUNGO SA PAGPAPANIBAGO NG ARKEDIYOSESIS NG MAYNILA

Ano ang TRASLACIÓN RCAM ROADMAP?

Ang Traslación RCAM Roadmap ay ang mapang gagabay sa ating sama-samang paglalakbay sa Arkediyosesis ng Maynila sa susunod na limang taon (2023-2028). Ito ay mga konkretong layunin at tugon bilang simbahan sa mga hamon ng panahon.

Ang Traslación RCAM Roadmap ay hango sa mga napag-usapan at napakinggan sa Audiam sa RCAM, ang ating lokal na konsultasyon para sa Synod on Synodality.

Sa ating mga isinagawang Audiam noong 2022, narinig natin sa mga “salamat” at “sana” ng mga kalahok ang pangangailangan ng patuloy na pagpapanibago ng simbahan. Sa pakikinig sa Espiritu Santo at sa isa’t isa, naramdaman ng marami na hindi dapat matigil ang sinodo sa papel lamang. Kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap at pakikinig sa iba’t ibang antas at sektor sa loob at labas ng simbahan.

Sa ulat ng ating sinodo, isinalarawan ang paglalakbay na ito bilang Traslación, isang matandang tradisyon ng Quiapo kung saan sinasamahan ng mga deboto ang Mahal na Poong Nazareno sa pagtahak Niya sa mga lansangan ng Maynila.

Register Here

RCAM TRASLACION WORKSHOPS

September 2 & 9

8:00 am - 5:00 pm

at the Quiapo Church

Your content has been submitted

bottom of page